Tesori d'Oriente aroma difuzér 200ml Hammam -bronzová difuzér obsahující arganový olej a pomerančové květy

Kód: 8008970050447
Novinka Doručujeme na Slovensko Odběr do 60 min.
207 Kč
Skladem (3 ks)
Můžeme doručit do:
24.6.2024
Možnosti doručení
  • aroma difuzér
  • objem 200 ml
  • obsahuje arganový olej a pomerančové květy

Při objednání alespoň 5 ks množstevní sleva

Detailní informace

Detailní popis produktu

Tesori d'Oriente aroma difuzér 200ml Hammam -bronzová

Přírodní ratanové tyčinky rozptýlí vonný olej do vzduchu, nabízí až osm týdnů stálé vůně a vytváří příjemnou atmosféru relaxace a pohody ve všech prostorách. Navrženo s vytříbeným designem, elegantně zařídí každou místnost v domě.

Arganový olej - Jedná se o velmi vzácný olej, extrahovaný z  plodů argánie trnité, která roste výhradně v jižním Maroku. Má antioxidační, hydratační, vyživující vlastnosti; hojně používané v kosmetické oblasti. Používá se jako elixír krásy. Zpracování se dodnes provádí stejnými tradičními metodami z minulosti, pomalým a přesným procesem. K získání jednoho litru oleje je  potřeba jeden den práce a asi 100 kilo jader.

Pomerančové květy - Extrakt z pomerančových květů je široce používán v kosmetice a parfumerii. Lahodné a rafinované, je odborně smícháno s  esenciálními oleji Sambac Jasmín a Clementine, čímž dává život okouzlující, nezaměnitelné a intenzivní vůni.

Návod k použití osvěžovače vzduchu Tesori d´Oriente:

  1. Odšroubujte kovový kroužek.
  2. Prstem odstraňte těsnění z horní části víčka. Použijte ochranné rukavice.
  3. Našroubujte kovový kroužek zpět na láhev.
  4. Vložte do láhve ratanové tyčinky a dobře je rozložte. Tyčinky budou fungovat jako knot, který bude nasávat vůni a pomalu ji uvolňovat do vzduchu.
  5. Dbejte na to, aby byl difuzér umístěn na stabilním povrchu, aby nedošlo k  náhodnému rozlití náplně.

Nepokládejte na naleštěné, nalakované nebo plastové povrchy. V případě rozlití náplně povrch otřete. Pro případ další potřeby tyto pokyny uschovejte. Ratanové tyčinky nezapalujte.

Upozornění k osvěžovači vzduchu Tesori:

Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Používání osvěžovačů vzduchu nenahrazuje vhodné hygienické návyky. Osoby s  přecitlivělostí na vůně by měly tento výrobek používat s  opatrností.

Bezpečnostní upozornění
GHS02 - hořlavé látkyGHS02 - hořlavé látky GHS07 - dráždivé látkyGHS07 - dráždivé látky GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředíGHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí

Signální slovo: Varování

Obsah nebezpečných látek

EUH208: Obsahuje 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8,-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one, Linalool, (R)-p-mentha-1,8-diene, Linalyl Acetate, Butylphenyl Methylpropional, Citrale, α-Methyl-1,3 -benzodioxole-5-propionaldehyde. Může vyvolat alergickou reakci.

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P302+P352+P333+P313 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omývejte velkým množstvím vody a mýdla. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P370+P378 V případě požáru: K hašení použijte dle bezpečnostního listu hasící přístroj/písek/oxid uhličitý.
P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P501 Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Doplňkové parametry

Kategorie: Aroma difuzéry
Záruka: 2 roky
Hmotnost: 0.2 kg
Objem: 200 ml
Použití: vnitřní
Požadované vlastnosti: domácnost
Vůně: květinová, ovocná

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: